Vyučovanie angličtiny pre deti, Stupava

EVOklub na ZŠ kapitána J. Nálepku

Aktuálne kurzy od septembra 2022

(prihlasovanie prebieha počas celého septembra)

Rýchla a zábavná metóda osvojovania si anglického jazyka cez hudbu, piesne, repy a rytmiku

CLAPPY ACADEMY

Štúdio zábavnej angličtiny pre deti

Vyučovanie angličtiny pre deti, Stupava Vitajte v detskej akadémii anglického jazyka, kde podtónom a hnacím motorom vo vyučovacom procese sa stáva hudba, piesne, repy, rytmus a tanec.

Učenie prestáva byť mučením a začína sa meniť na jednu veľkú zábavu.. Všetky potrebné témy, (slovná zásoba, dialógy, celé frázy a aj gramatika) ktoré si deti potrebujú osvojovať z učebníc preskáču akoby do piesní, potom do repov a to isté ešte raz, ale už v slovenskom rodnom jazyku… Vzápätí, akoby zámerne zabúdame na melódie a rytmus a všetko presúvame do hovorovej reči.


Výsledok? Neuveriteľná rýchlosť osvojovania si cudzieho jazyka!! Deti vôbec netušia, že sa učia.

Prínosy metodiky vyučovania cez hudbu a rytmiku

Na základe metodiky T. Zúrikovej

Učenie vychádza z prirodzenej hry:

Učenie vychádza z prirodzenej hry:

 • Zábavná metóda
 • Vyučovanie v pohybe
 • Vyučovanie bez zábran a strachu
 • Gramatika v repoch a piesňach
 • Rýchlosť osvojovania si cudzieho jazyka
 • Osvojovanie si celých fráz, dialógov, textov
 • Piesne a repy sú v angličtine a následne v slovenčine
Čo sa deje: Komplexnosť procesu učenia je založená na hravosti a jednoduchosti:

Čo sa deje: Komplexnosť procesu učenia je založená na hravosti a jednoduchosti:

 • Prenesenie hudobného obsahu do hovorovej reči (u starších detí aj do písomného prejavu)
 • V školskom veku kombinácia drilu (v piesňach a repoch) a analytického myslenia
 • Deti sú hudbou ako emocionálnym aspektom motivováné s ľahkosťou príjímať a rozvíjať jazykový obsah
 • Zrýchľovanie tempa v piesňach znamená, že sa zrýchľuje myslenie detí a naopak, pri spomaľovaní tempa dochádza k utvrdzovaniu si výslovnosti a obsahu textu

Kurzy 2022-2023, Stupava

ZŠ kapitána J. Nálepku

Drobčekovia:<br>výuka detí od 2 - 4 rokov

Drobčekovia:
výuka detí od 2 - 4 rokov

Kurz 2022 – 2023:
Trvanie kurzu: od 19. 9. 2022 – 30. 1. 2023

Kde: ZŠ kp. Jána Nálepku, Stupava

Viac o kurze..
Predškoláci:<br>výuka detí od 4 - 6 rokov

Predškoláci:
výuka detí od 4 - 6 rokov

Kurz 2022 – 2023:
Trvanie kurzu: od 19. 9. 2022 – 30. 1. 2023

Kde: ZŠ kp. Jána Nálepku, Stupava

Viac o kurze..
Malí školáci:<br>Výuka detí od 6 - 8 rokov

Malí školáci:
Výuka detí od 6 - 8 rokov

Kurz 2022 – 2023:
Trvanie kurzu: od 19. 9. 2022 – 30. 1. 2023

Kde: ZŠ kp. Jána Nálepku, Stupava

Viac o kurze..
Strední školáci:<br>Výuka detí od 8 – 10 rokov

Strední školáci:
Výuka detí od 8 – 10 rokov

Kurz 2022 – 2023:
Trvanie kurzu: od 19. 9. 2022 – 30. 1. 2023

Kde: ZŠ kp. Jána Nálepku, Stupava

Viac o kurze..
Veľkí školáci:<br>Výuka detí od 10 – 12 rokov

Veľkí školáci:
Výuka detí od 10 – 12 rokov

Kurz 2022 – 2023:
Trvanie kurzu: od 19. 9. 2022 – 30. 1. 2023

Kde: ZŠ kp. Jána Nálepku, Stupava

Viac o kurze..

Deti majú obrovskú kapacitu a potenciál učiť sa cudzie jazyky. Najlepšie výsledky dosiahneme vtedy, keď zapojíme dieťa komplexne: hudba, rytmus a pohyb sú nástroje, ktoré maximalizujú efekt prirodzeného a hravého učenia sa.