Kurzy anglického jazyka pre deti, Nitra

A opäť sme tu!! Prihlásiť sa môžete už dnes. Začíname 15. septembra.

Info a prihlasovanie: 0905 885 690

A. Predškolský vek

"Drobčekovia“:<br>Skupinová výuka detí od 2 – 4 rokov

"Drobčekovia“:
Skupinová výuka detí od 2 – 4 rokov

Kurzy pre detičky, aj pre mamičky s deťmi

Miesto: ZŠ – Škultétyho, Nitra
Trvanie kurzu: od 15.9 2020 – 31. 1. 2021
Vyučovanie: pondelok – štvrtok ( rozvrh hodín bude upravený a oznámený)
Cena kurzu za 1 mesiac: 29 € (platby sa uskutočňujú semestrálne na 5 mesiacov: sept. – jan; febr. – jún)

 • Výuka prebieha v doobedňajších hodinách s mamičkami na materskej dovolenke
 • Vyučovanie 2× do týždňa; 1 vyuč. hodina 25 minút
 • Metodológia: piesne, repy, animácie, video, rytmické hry
 • Vedenie hodín dynamickou, zážitkovou formou
 • Učenie prebieha v malých skupinkách s maximálnym počtom 6 detí

Dôležité! NOVINKA!!!
Vyučovacie hodiny je možné upraviť aj na 1X do týždňa ( 45 minút)
Info: 0905 885 690

Zápis
"Predškoláci“:<br>Skupinová výuka detí od 4 – 6 rokov

"Predškoláci“:
Skupinová výuka detí od 4 – 6 rokov

Miesto: ZŠ – Škultétyho, Nitra
Trvanie kurzu: od 15. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Vyučovanie: pondelok – štvrtok ( rozvrh hodín bude upravený a oznámený)
Cena kurzu za 1 mesiac: 32 € (platby sa uskutočňujú semestrálne na 5 mesiacov: sept. – jan; febr. – jún)

 • Výuka prebieha v doobedňajšich a tiež v poobedňajších hodinách
 • Vyučovanie 2× do týždňa, 1 vyuč. hodina 35 minút
 • Metodológia: piesne, repy, dril, riekanky, animácie, video, rytmické hry
 • Piesne a repy sú dvojjazyčné
 • Zážitková forma vyučovania
 • Učenie prebieha v malých skupinkách s maximálnym počtom 6 detí

Dôležité! NOVINKA!!!
Vyučovacie hodiny je možné upraviť aj na 1X do týždňa ( 45 minút)
Info: 0905 885 690

Zápis

B. Školský vek

"Malí školáci“:<br>Skupinová výuka detí od 6 – 8 rokov

"Malí školáci“:
Skupinová výuka detí od 6 – 8 rokov

Miesto: ZŠ – Škultétyho, Nitra
Trvanie kurzu:od 15. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Vyučovanie: pondelok – štvrtok ( rozvrh hodín bude upravený a oznámený)
Cena kurzu za jeden mesiac: 35 € (platby sa uskutočňujú semestrálne na 5 mesiacov: sept. – jan; febr. – jún)

 • Výuka prebieha v poobedňajších hodinách
 • Vyučovanie 2× do týždňa; 1 vyuč.hodina 45 min
 • Metodológia: piesne, repy, animácie, video, rytmické hry, uvedomelejšie vyučovanie, t.j. analýza textu v piesňach a repoch, prenášanie textu z piesní do hovorovej reči, precvičovanie dialógov, voľná dramatizácia textov z piesni v scénkach;
 • Piesne a repy sú dvojjazyčné
 • Zážitková forma vyučovania
 • Učenie prebieha v malých skupinkách s maximálnym počtom 6 detí

Dôležité! NOVINKA!!!
Vyučovacie hodiny je možné upraviť aj na 1X do týždňa ( 45 minút)
Info: 0905 885 690

Zápis
"Strední školáci“:<br>Skupinová výuka detí od 8 – 10 rokov

"Strední školáci“:
Skupinová výuka detí od 8 – 10 rokov

Miesto: ZŠ – Škultétyho, Nitra
Trvanie kurzu: od 15. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Vyučovanie: pondelok – štvrtok ( rozvrh hodín bude upravený a oznámený)
Cena kurzu za jeden mesiac: 35 € (platby sa uskutočňujú semestrálne na 5 mesiacov: sept. – jan; febr. – jún)

 • Výuka prebieha v poobedňajších hodinách
 • Vyučovanie 2× do týždňa; 1 vyuč.hodina 45 min
 • Metodológia: piesne, repy, animácie, video, rytmické hry, uvedomelejšie vyučovanie,t.j. analýza textu v piesňach a repoch, prenášanie textu z piesní do hovorovej reči, precvičovanie dialógov, voľná dramatizácia textov z piesni v scénkach
 • Rozvoj analytického myslenia ( gramatika, stavba vety), jednoduchý a zrozumiteľný spôsob
 • práca s jednoduchým textom ( čítanie)
 • Písanie
 • Piesne a repy sú dvojjazyčné
 • Zážitková forma vyučovania
 • Učenie prebieha v malých skupinkách s maximálnym počtom 6 detí

Dôležité! NOVINKA!!!
Vyučovacie hodiny je možné upraviť aj na 1X do týždňa ( 45 minút)
Info: 0905 885 690

Zápis
"Veľkí školáci“:<br>Skupinová výuka detí od 10 – 12 rokov

"Veľkí školáci“:
Skupinová výuka detí od 10 – 12 rokov

Miesto: ZŠ – Škultétyho, Nitra
Trvanie kurzu: od 15. 9. 2020 – 31. 9. 2021
Vyučovanie: pondelok – štvrtok ( rozvrh hodín bude upravený a oznámený)
Cena kurzu za 1 mesiac: 35 € (platby sa uskutočňujú semestrálne na 5 mesiacov: sept. – jan; febr. – jún)

 • Výuka prebieha v poobedňajších hodinách
 • Vyučovanie 2× do týždňa; 1 vyuč.hodina 45 min
 • Vyučovanie a doučovanie anglického jazyka
 • Doplnenie a vysvetlenie zameškaného učiva
 • Dopĺňanie učiva piesňami a repmi
 • Konverzácia
 • Čítanie
 • Písanie

Dôležité! NOVINKA!!!
Vyučovacie hodiny je možné upraviť aj na 1X do týždňa ( 60 minút)
Info: 0905 885 690

Zápis

Info a prihlasovanie: 0905 885 690